Cheltuieli eligibile – Timcultura 2022

Din finanțările nerambursabile acordate potrivit Ordonanței 51/1998, actualizată privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

a. cheltuieli de realizare a acțiunii/proiectului cultural, precum costuri materiale și servicii, costuri de producție, închirieri de spații și aparatură, onorarii, prestări servicii, premii și altele asemenea;

b. achiziționarea de dotări (altele decât mijloacele fixe) necesare derulării proiectului cultural;

c. cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/invitaților;

d. alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii și cercetări, consultanță de specialitate, tipărituri, seminarii, conferințe, ateliere de lucru, acțiuni promoționale și de publicitate;

e. cheltuieli de masă ale participanților și/sau invitaților, conform legii;

f. diurna acordată în condițiile legii;

g. cheltuieli de personal și cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acțiunii/proiectului, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • sunt aferente exclusiv perioadei de realizare a acțiunii/proiectului;
  • sunt justificate ca fiind oportune, eficace și necesare pentru realizarea acțiunii/ proiectului (proiectul este dependent direct de aceste cheltuieli) și generatoare de economii;
  •  sunt angajate în cadrul proiectului și deservesc exclusiv proiectul și pot fi: cheltuieli cu utilitățile (apă, gaz, curent etc.), aferente perioadei proiectului pentru spațiile închiriate în acest scop, lucrări de adaptare a instalațiilor la tehnica specifică folosită exclusiv pentru proiect, cheltuieli de organizare (pază, protecție, ordine, salvare, P.S.I. etc.) la locațiile în care se derulează evenimentele culturale, strict pentru perioada desfășurării evenimentelor, transportul participanților și a colaboratorilor la/de la locul desfășurării acțiunilor din proiect, dacă acestea sunt dispersate, precum și cheltuieli de personal, exclusiv pentru personalul angajat pe perioadă determinată, pentru proiect.

Cheltuielile prevăzute la lit. b. se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate, conform art. 4 al Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 – actualizată.

Cheltuielile prevăzute la lit. e. și g. se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.

Previous Ce finanțăm? – Timcultura 2022

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș