Timcultura 2021

Tim Cultura 2021 Program de finantare a proiectelor din domeniul cultural, artistic și de tineret Tim Cultura 2021 Ai o idee în domeniul cultural pentru care vrei să primești finanțare de la Consiliul Județean Timiș? Tim Cultura 2021 Program de finantare a proiectelor din domeniul cultural, artistic și de tineret

Noutăți

Ultimele informații despre proiectul Timcultura 2021

Principalele obiective

  • Dezvoltarea unei societăți cu repere durabile, de conservare și transmitere mai departe a valorilor pozitive pentru noile generații
  • Sprijinirea creativității și talentului
  • Atragerea şi valorificarea resurselor pentru dezvoltarea sferei culturale, artistice și de tineret
  • Susţinerea participării actorilor culturali locali la evenimentele culturale naţionale şi internaţionale
  • Dezvoltarea culturii tradiționale prin intermediul formelor de expresie artistică contemporană
  • Îmbunătăţirea ofertei culturale prin produse culturale competitive la nivel naţional şi internaţional
  • Promovarea produsului cultural în contextul noilor platforme multimedia

Ce este Tim Cultura?

          Este un program de finanțare nerambursabilă al Consiliul Judeţean Timiş, prin care își propune să deschidă actul de cultură și activitățile de tineret către un număr cât mai mare de persoane, să centreze oferta artistică pe public și să înlăture inegalitățile de acces prin stimularea vieţii cultural-artistice în comunele şi oraşele judeţului.

          Tim Cultura vizează menţinerea multiculturalităţii ca element cheie al coeziunii sociale și urmărește integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi european de valori. De asemenea, programul de finanțare va contribui la dezvoltarea ofertei culturale timișene în contextul titlului “Timișoara, capitală culturală europeană – 2023”.

Sursa de finanțare a contractului este din bugetul local, iar valoarea totală este de 4.440 mii lei.

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2021.

Descarcă ghidul de finanțare și formularele de înscriere

Vă rugăm să citiți cu atenție  instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile  incluse în aceste formulare înainte de completare.

Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau poate conduce la depunctarea proiectului în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

După completare, Formularele de înscriere a proiectelor, inclusiv toate anexele, se vor depune la registratura CJ Timiș, de luni până vineri între orele 9:00 -12:00.

0 lei
Buget total Tim Cultura 2021
0 lei
Valoarea maximă a cofinanțării pentru acțiunile culturale
*cofinanțare min.10%
0 lei
Valoarea maximă a cofinanțării pentru proiectele culturale
*cofinanțare min.20%
0 lei
Valoarea maximă a cofinanțării pentru programele culturale
*cofinanțare min.30%

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș