TimCultura 2023 ATENȚIE!
Conform Art.4 din LEGEA nr. 196 din 4 iulie 2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2023 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, vă informăm că
pentru finanțările nerambursabile se emit FACTURI pentru fiecare tranșă(decontată). Factura se înregistrează la registratura CJ Timiș împreună cu decontul (două numere separate).
Documentele necesare în vederea contractării proiectelor declarate eligibile TimCultura 2023 Apăsați butonul de mai sus pentru a vă programa în vederea contractării la sediul Consiliului Județean Timiș Vezi ghidul și formularele pentru decont TimCultura 2023 Formulare necesare etapei de decont

Descarcă ghidul de finanțare și formularele de înscriere

Vă rugăm să citiți cu atenție  instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile  incluse în aceste formulare înainte de completare.

Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau poate conduce la depunctarea proiectului în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

După completare, formularele de înscriere a proiectelor, inclusiv toate anexele, se vor depune la registratura CJ Timiș, de luni până joi între orele 8:00 -15:00 și vineri între orele 8:00-13:00.

Capitolele în care poate fi încadrat un proiect cultural-artistic

Valoarea totală alocată distinct pe fiecare capitol în parte

Capitolul T I

Manifestări culturale realizate de instituțiile de cultură profesioniste din județul Timiș

3,5 % din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 241.500 lei

Capitolul T II

Manifestări culturale realizate de autoritățile locale

20 % din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 1.380.000 lei

Capitolul T IIII

Manifestări culturale realizate în spațiul DKMT

5% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 345.500 lei

Capitolul T IV

Manifestări culturale realizate de organizațiile non-guvernamentale

35% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 2.415.000 lei

Capitolul T V

Manifestări culturale realizate de instituții în domeniul educației

5 % din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 345.000 lei

Capitolul T VI

Reviste on line, editare și tipărire carte și alte activități complementare editării și tipăririi

4 % din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 276.000 lei

Capitolul T VII

Manifestări dedicate tinerilor

350.000 lei

Capitolul T VIII

Proiecte cuprinse în Programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii

27,5% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 1.897.500 lei

Principalele obiective

  • Dezvoltarea unei societăți cu repere durabile, de conservare și transmitere mai departe a valorilor pozitive pentru noile generații
  • Sprijinirea creativității și talentului
  • Atragerea şi valorificarea resurselor pentru dezvoltarea sferei culturale, artistice și de tineret
  • Susţinerea participării actorilor culturali locali la evenimentele culturale naţionale şi internaţionale
  • Dezvoltarea culturii tradiționale prin intermediul formelor de expresie artistică contemporană
  • Îmbunătăţirea ofertei culturale prin produse culturale competitive la nivel naţional şi internaţional
  • Promovarea produsului cultural în contextul noilor platforme multimedia

Ce este Tim Cultura?

          Este un program de finanțare nerambursabilă al Consiliul Judeţean Timiş, prin care își propune să deschidă actul de cultură și activitățile de tineret către un număr cât mai mare de persoane, să centreze oferta artistică pe public și să înlăture inegalitățile de acces prin stimularea vieţii cultural-artistice în comunele şi oraşele judeţului.

          Tim Cultura vizează menţinerea multiculturalităţii ca element cheie al coeziunii sociale și urmărește integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi european de valori. De asemenea, programul de finanțare va contribui la dezvoltarea ofertei culturale timișene în contextul titlului “Timișoara, capitală culturală europeană – 2023”.

Sursa de finanțare a contractului este din bugetul local, iar valoarea totală este de 7.250.000 lei.

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2023.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș