Buget disponibil – Timcultura 2024

Reglementarea legală aplicabilă pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural – artistic și de tineret pe anul 2024 este O.G nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Programului pe anul 2024 cu privire la acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale și de tineret, suma alocată pentru proiectele culturale și de tineret este de 6.150.000 lei, din care:

  • 5.750.000 lei – finanţare proiecte culturale;
  • 400.000 lei – finanţare proiecte de tineret;

Repartizarea sumelor pe capitole

Valoarea totală alocată distinct pe fiecare capitol în parte

Capitolul T I – „Proiecte culturale realizate de instituțiile de cultură profesioniste din județul Timiș” – 3,5% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat – 201.250 lei
Capitolul T II – „Proiecte culturale realizate de autoritățile locale din județul Timiș”– 30% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat – 1.725.000 lei
Capitolul T III – „Proiecte cultural – artistice și educative realizate în spațiul DKMT” – 5% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat – 287.500 lei
Capitolul T IV – „Proiecte cultural – artistice și educative realizate de organizațiile neguvernamentale”– 51,5% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat – 2.961.250 lei
Capitolul T V – „Proiecte cultural – artistice și educative realizate de instituții în domeniul educației din județul Timiș”– 5% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat – 287.500 lei
Capitolul T VI – “Reviste on line, editare și tipărire carte și alte activități complementare editării și tipăririi” – 5% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat – 287.500 lei
Capitolul T VII – „Proiecte cultural – artistice, educative și de formare profesională destinate tinerilor”– 400.000 lei.

Proiectele culturale anuale vor fi implementate pe parcursul anului 2024.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș