Timcultura 2022

Vezi procesul verbal de soluționare a contestațiilor pentru programul Tim Cultura 2022 TimCultura 2022 Vezi lista completă TimCultura 2022 250 de proiecte culturale primesc bani nerambursabili de la Consiliul Județean.

Suma alocată este de peste 5.6 milioane lei pentru programul TimCultura 2022

Descarcă ghidul de finanțare și formularele de înscriere

Vă rugăm să citiți cu atenție  instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile  incluse în aceste formulare înainte de completare.

Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau poate conduce la depunctarea proiectului în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

După completare, formularele de înscriere a proiectelor, inclusiv toate anexele, se vor depune la registratura CJ Timiș, de luni până joi între orele 8:00 -16:00 și vineri între orele 8:00-14:00.

0 mii lei
Buget total Tim Cultura 2022
0 mii lei
Valoarea maximă care poate fi solicitată pentru o acțiune culturală
*cofinanțare min.10%
0 mii lei
Valoarea maximă care poate fi solicitată pentru un proiect cultural
*cofinanțare min.15%
0 mii lei
Valoarea maximă care poate fi solicitată pentru un program cultural
*cofinanțare min.20%
0 mii lei
Valoarea maximă care poate fi solicitată pentru program cultural aferent TM2023
*cofinanțare min.30%

Noutăți

Ultimele informații despre proiectul Timcultura 2022

Principalele obiective

  • Dezvoltarea unei societăți cu repere durabile, de conservare și transmitere mai departe a valorilor pozitive pentru noile generații
  • Sprijinirea creativității și talentului
  • Atragerea şi valorificarea resurselor pentru dezvoltarea sferei culturale, artistice și de tineret
  • Susţinerea participării actorilor culturali locali la evenimentele culturale naţionale şi internaţionale
  • Dezvoltarea culturii tradiționale prin intermediul formelor de expresie artistică contemporană
  • Îmbunătăţirea ofertei culturale prin produse culturale competitive la nivel naţional şi internaţional
  • Promovarea produsului cultural în contextul noilor platforme multimedia

Ce este Tim Cultura?

          Este un program de finanțare nerambursabilă al Consiliul Judeţean Timiş, prin care își propune să deschidă actul de cultură și activitățile de tineret către un număr cât mai mare de persoane, să centreze oferta artistică pe public și să înlăture inegalitățile de acces prin stimularea vieţii cultural-artistice în comunele şi oraşele judeţului.

          Tim Cultura vizează menţinerea multiculturalităţii ca element cheie al coeziunii sociale și urmărește integrarea culturii timişene în circuitul naţional şi european de valori. De asemenea, programul de finanțare va contribui la dezvoltarea ofertei culturale timișene în contextul titlului “Timișoara, capitală culturală europeană – 2023”.

Sursa de finanțare a contractului este din bugetul local, iar valoarea totală este de 5.608 mii lei.

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2022.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș