Tim Cultura

Proces-verbal al ședinței Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul programului de finanțare nerambursabilă Timcultura 2023, încheiat în data de 22.03.2023

Proces-verbal al ședinței Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul programului de finanțare nerambursabilă Timcultura 2023, încheiat în data de 22.03.2023

Previous Proces-verbal al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice și de tineret din care rezultă componența nominală a comisiei de selecție

Leave Your Comment

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș