Buget disponibil – Timcultura 2023

Reglementarea legală aplicabilă pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural – artistic și de tineret pe anul 2023 este O.G nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Programului pe anul 2023 cu privire la acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale și de tineret, suma alocată pentru proiectele culturale și de tineret este de 7.250.000 lei din care:

  • 6.900.000 lei – finanţare proiecte culturale;
  •    350.000 lei – finanţare proiecte de tineret;

Repartizarea sumelor pe capitole

Valoarea totală alocată distinct pe fiecare capitol în parte

Capitolul T I

Manifestări culturale realizate de instituțiile de cultură profesioniste din județul Timiș

3,5 % din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 241.500 lei

Capitolul T II

Manifestări culturale realizate de autoritățile locale

20 % din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 1.380.000 lei

Capitolul T IIII

Manifestări culturale realizate în spațiul DKMT

5% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 345.000 lei

Capitolul T IV

Manifestări culturale realizate de organizațiile non-guvernamentale

35% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 2.415.000 lei

Capitolul T V

Manifestări culturale realizate de instituții în domeniul educației

5 % din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 345.000 lei

Capitolul T VI

Reviste on line, editare și tipărire carte și alte activități complementare editării și tipăririi

4 % din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 276.000 lei

Capitolul T VII

Manifestări dedicate tinerilor

350.000 lei

Capitolul T VIII

Proiecte cuprinse în Programul Timișoara Capitală Europeană a Culturii

27,5% din bugetul pentru finanțări nerambursabile aprobat 1.897.500 lei

Proiectele culturale anuale vor fi implementate pe parcursul anului 2023.

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș