Tim Cultura 2021

Hotărârile Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele cultural-artistice și de tineret depuse în cadrul programului Tim Cultura 2021

Hotărârile Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele cultural-artistice și de tineret depuse în cadrul programului Tim Cultura 2021

În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor desfășurată în data de 23 iulie 2021, au fost analizate următoarele contestații la Procesul Verbal nr. 16368/16.07.2021 al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor cultural-artistice și de tineret: 

 1. Evenimente în cadrul Festivalului Baroc Timișoara, ediția a IX-a, 2021 – Asociația Festivalul Baroc Timișoara Timișoara, înregistrat sub nr.16667/21.07.2021;
 2. Invisible Cities. Imaginary Lands /Orașe invizibile. Tărâmuri imaginare, ediția a IV-a – Asociația Culturală Contransens, înregistrat sub nr. 16741/22.07.2021;
 3. The Other Europe’s Cinema /Cinematografia Celeilalte Europe, ediția a II-a – Asociația Culturală Contransens, înregistrat sub nr. 16742/22.07.2021;
 4. Micii ziariști, în dialog cu marii oameni de cultură, pe www.stiripentrucopii.com, ediția a II-a – Asociația Știri pentru Copii, înregistrat sub nr. 16745/22.07.2021;
 5. CODRUleț: Festival de natură, muzică și arte, ediția a II-a – Asociația Codru Festival, înregistrat sub nr. 16811/22.07.2021;
 6. Caravana Digitală, prima ediție – Asociația Balvia, înregistrat sub nr. 16812/22.07.2021;
 7. Fun City Tour: Ediția la pas prin sate timișene, ediția a II-a – Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională, înregistrat sub nr. 16813/22.07.2021;

8.TimCulture: Treasures of Villages Edition, prima ediție – Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională, înregistrat sub nr. 16814/22.07.2021;

 1. Descoperă Timișul pe ecrane, prima ediție – Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului, înregistrat sub nr. 16871/23.07.2021;
 2. Descoperă Timișul rural pe bicicletă, prima ediție, înregistrat sub nr. 16871/23.07.2021;
 3. Spacers – Mașina Timpului în Timiș, prima ediție – Asociația Culturală Spacers, înregistrat sub nr. 16905/23.07.2021;
 4. Spacers – Retron, prima ediție – Asociația Culturală Spacers, înregistrat sub nr. 16905/23.07.2021;
 5. Vocile Unite ale Banatului, prima ediție – Asociația Art & CO, înregistrat sub nr. 16907/23.07.2021;
 6. Programul FDR CONTEMPORAN, în cadrul Festivalului European al Spectacolului Timişoara – Festival al Dramaturgiei Româneşti, ediţia a XXVI-a (FEST-FDR2021) – Teatrul Național „Mihai Eminescu”, înregistrat sub nr. 16926/23.07.2021;
 7. Viața cultural artistică în comunele și orașele din județul Timiș, prima ediție – Asociația „Arta, Cartea și Media”, înregistrat sub nr. 16927/23.07.2021;
 8. Dincoace de Porți, Timișoara, film de artă – Asociația Fantasticul înregistrat sub nr. 16938/23.07.2021;
 9. Cultura schimbă, prima ediție – Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, înregistrat sub nr. 16941/23.07.2021;
 10. Informarea din partea Fundației Județene pentru Tineret Timiș înregistrată sub nr. 16942/23.07.2021, prin care se solicită analizarea organizațiilor care au primit finanțare pe secțiunea tineret.

În urma analizării dosarelor, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis următoarele:

 

 1. Evenimente în cadrul Festivalului Baroc Timișoara, ediția a IX-a, 2021 – Asociația Festivalul Baroc Timișoara Timișoara – 57 puncte, proiect respins, comisia mențiune punctajul acordat de comisia evaluatoare;
 2. Invisible Cities. Imaginary Lands /Orașe invizibile. Tărâmuri imaginare, ediția a IV-a – Asociația Culturală Contransens – 71 puncte, proiect aprobat cu suma de 20,0 mii lei: grila de punctare a autorității finanțatoare este diferită față de grilele organismelor invocate, Comisia de soluționare a contestațiilor menținând punctajul și suma stabilită de comisia evaluatoare;
 3. The Other Europe’s Cinema /Cinematografia Celeilalte Europe, ediția a II-a – Asociația Culturală Contransens – 61 puncte, proiect aprobat cu suma de 20,0 mii lei, Comisia de soluționare a contestațiilor menține punctajul și suma stabilită de comisia evaluatoare;
 4. Micii ziariști, în dialog cu marii oameni de cultură, pe www.stiripentrucopii.com, ediția a II-a – Asociația Știri pentru Copii, proiect respins, punctaj 0, se menține punctajul acordat de comisia de evaluare, cu recomandarea depunerii proiectului la o sesiune ulterioară;
 5. CODRUleț: Festival de natură, muzică și arte, ediția a II-a – Asociația Codru Festival – 51 puncte, proiect respins: numărul de participanți nu are la bază o evaluare obiectivă. Comisia menține punctajul acordatde comisia evaluatoare și recomandă analizarea Hotărârii Guvernului nr. 730/08.07.2021, art. 25 privind prelungirea stării de alertă;
 6. Caravana Digitală, prima ediție – Asociația Balvia – 56 puncte, proiect respins, comisia menține punctajul acordat de comisia de evaluare;
 7. Fun City Tour: Ediția la pas prin sate timișene, ediția a II-a – Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională – 41 puncte, proiect respins, Comisia de soluționare a contestațiilor menține punctajul acordat de comisia evaluatoare;
 8. TimCulture: Treasures of Villages Edition, prima ediție – Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională – 68 puncte, proiect aprobat cu suma de 5,0 mii lei: punctajul acordat nu presupune echivalarea financiară a proiectelor, astfel, luând în considerare 2 proiecte cu punctaj identic, nu este obligatorie similitudinea valorii valorii finanțării, se menține puctajul și suma acordată de comisia evaluatoare;
 9. Descoperă Timișul pe ecrane, prima ediție – Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului – 68 puncte, proiect aprobat cu suma de 25,0 mii lei: comisia menține punctul de vedere al evaluatorilor;
 10. Descoperă Timișul rural pe bicicletă, prima ediție – 68 puncte, proiect aprobat cu suma de 25,0 mii lei: Comisia de soluționare a contestațiilor menține punctajul și suma stabilită de comisia evaluatoare;
 11. Spacers – Mașina Timpului în Timiș, prima ediție – Asociația Culturală Spacers – 48 puncte, proiect respins: respectarea criteriilor de eligibilitate este o condiție esențială pentru intrarea unui proiect în procesul de evaluare. Punctajul acordat reflectă însă calitatea proiectului, astfel, încât, comisia menține punctajul acordat de evaluatori;
 12. Spacers – Retron, prima ediție – Asociația Culturală Spacers – 29 puncte, proiect respins; comisia menține punctajul acordat de evaluatori;
 13. Vocile Unite ale Banatului, prima ediție – Asociația Art & CO – 56 puncte, proiect respins: comisia menține punctajul acordat de evaluatori însă recomandă redepunerea proiectului la următoarea sesiune de finanțare;
 14. Programul FDR CONTEMPORAN, în cadrul Festivalului European al Spectacolului Timişoara – Festival al Dramaturgiei Româneşti, ediţia a XXVI-a (FEST- FDR2021) – Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara – 68 puncte, proiect finanțat cu suma de 25,0 mii lei: Comisia menține punctajul acordat de evaluator și suma alocată;
 15. Viața cultural artistică în comunele și orașele din județul Timiș, prima ediție – Asociația „Arta, Cartea și Media” – 64 puncte, proiect aprobat cu suma de 10,0 mii lei: Comisia de soluționare a contestațiilor menține punctajul și suma stabilită de comisia evaluatoare;
 16. Dincoace de Porți, Timișoara, film de artă – Asociația Fantasticul – 51 puncte, proiect respins: comisia menține punctajul acordat de evaluator cu recomandarea extinderii proiectului la Sânnicolau Mare, Jimbolia, Lugoj și alte localități din județ și redepunerea proiectui la următoarea sesiune de selecție;
 17. Cultura schimbă, prima ediție – Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, 64 puncte, proiect aprobat cu suma de 10,0 mii lei: punctajul acordat nu presupune echivalarea financiară a proiectelor, astfel, luând în considerare 2 proiecte cu punctaj identic, nu este obligatorie similitudinea valorii valorii finanțării. Comisia de soluționare a contestațiilor menține punctajul și suma stabilită de comisia evaluatoare;
 18. Informarea din partea Fundației Județene pentru Tineret Timiș înregistrată sub nr. 16942/23.07.2021, prin care se solicită analizarea organizațiilor care au primit finanțare pe secțiunea tineret: proiectele cuprinse în capitolul T VII au ca arii tematice Fonduri de mobilitate (tineret), Formare profesională (tineret), Educație în sănătate, incluziune socială și sunt depuse de organizații/asociații de tineret. În situația în care bugetul permite, instituția finanțatoare își rezervă dreptul de a încadra la acest capitol și de a finanța, dacă este cazul, și alte proiecte cu arii tematice aferente capitolului T VII, care reflectă activitatea destinată tinerilor, pentru a veni în sprijinul îmbunătățirii condițiilor necesare integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.

Comisia de soluționare a contestațiilor menține decizia Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor culturale, de a susține toate proiectele care aduc un plus dezvoltării obiectivelor sectorului de tineret.

Descarcă Procesul verbal de contestații

Previous Rezultatele selecției și evaluării proiectelor din cadrul programului Tim Cultura 2021

Leave Your Comment

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș