Anunț de participare Tim Cultura 2022

,,În temeiul art. 15 şi 16  din Legea nr. 350/2005”, Consiliul Judeţean Timiş cu sediul în municipiul Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, judeţul Timiş, telefon/fax 0256/406456, e-mail: adela.popa@cjtimis.ro, publică

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 la  procedura de selecţie a proiectelor din domeniul cultural – artistic și de tineret care urmează a beneficia de finanţare nerambursabilă conform legii.

Consiliul Judeţean Timiş invită solicitanţii care trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru proiecte din domeniul cultural – artistic și de tineret.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural – artistic și de tineret pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, 5.608.000 lei.lei.

Durata proiectelor: anul 2022.

Criteriile de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă pentru proiectele din domeniul cultural – artistic și de tineret sunt următoarele:

 • Valoarea culturală și artistică a proiectului în domeniul de activitate și în contextul său
 • Calitatea artistică și originalitatea proiectului
 • Capacitatea financiară și operațională – solicitantul are experiență în management de proiect și capacitate de implementare
 • Metodologie – cât de coerent este proiectul, planificarea activităților este clară și realizabilă
 • Gradul de impact al proiectului
 • Gradul de cofinanțare al proiectului
 • Gradul de oportunitate al proiectului privind dezvoltarea unei vieți cultural – educative diversificate la nivelul județului Timiș, în Timișoara sau în spațiul DKMT
 • Relevanța proiectului în dezvoltarea culturală a județului
 • Proiect derulat în mediul rural sau mic urban cu parteneri din spațiul DKMT/ Proiect derulat în spațiul DKMT
 • Promovarea activităților culturale în județ
 • Activități complexe cu valoare instructiv – educativă
 • Evidențierea multiculturalității ca element definitoriu pentru afirmarea coeziunii sociale din spaţiul timişean
 • Promovarea competitivității în rândul elevilor
 • Cooperare între sectorul public, cel privat, mediul neguvernamental și implicarea comunității
 • Grupul țintă al proiectului
 • Promovarea activităților cu, de și pentru tineret în mediul rural și urban mic
 • Valorificarea patrimoniului cultural bănățean
 • Sustenabilitatea în timp a proiectului

În conformitate cu art. 20, alin. 2) din Legea nr. 350/2005, data limită de depunere a proiectelor din domeniul cultural – artistic și de tineret este 16.05.2022, ora 16, întrucât perioada iunie-august 2022 este încărcată cu evenimente aferente Programului cultural național ”Timișoara  – Capitală Europeană a Culturii în anul /2023”, nefinanțarea la timp a acestor  activități aducând prejudicii imaginii instituției noastre.

 Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: la registratura Consiliului Judeţean Timiş cu sediul în municipiul Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, judeţul Timiş.

Selecţia și evaluarea proiectelor va avea loc în data de 26.05.2022, ora 10.

Anunțul de participare a fost publicat în M.O. nr. 79/26.04.2022, Partea a VI-a.

Perioada de depunere a proiectelor din domeniul cultural – artistic și de tineret este 02 mai – 16 mai 2022,  luni-joi între orele 8:00 –16:00, vineri 8:00-14:00.

Previous Consiliul Județean alocă peste 5,6 milioane lei pentru proiecte culturale. Apelul de proiecte, deschis din 2 mai

Toate drepturile aparţin Consiliului Judeţean Timiş © 2021. Site dezvoltat de Biroul de telecomunicații și transformare digitală din cadrul CJ Timiș